031 316 392 info@pddravograd.com

Vodniki vsako leto pripravimo predlog plana izletov za tekoče leto, ki ga predstavimo vsem članom na rednem letnem zboru članov. Naša naloga je potem, da planirane izlete tudi izvedemo in varno popeljemo v planinski svet čimveč planincev.

Vodniki PZS moramo vsako leto pripravljati poročila o delu, ki so pogoj za podaljševanje licence za opravljanje našega strokovnega dela na področju planinstva, vsaka štiri leta pa se udeležiti licenčnega izpopolnjevanja.

Vodniki namenjamo veliko pozornost naši osebni in tehnični opremi, saj se zavedamo, da je za varno hojo v gorah poleg dobre telesne pripravljenosti ustrezna oprema ključnega pomena. Ustrezno opremljeni morajo biti tudi vsi pohodniki, zato imamo za društvene člane na razpolago nekaj tehnične opreme, ki si jo je možno izposoditi.

Vodniki sodelujemo tudi z mentoricami planinskih skupin na OŠ Dravograd in OŠ Šentjanž. Mladim planincem pomagamo odkrivati svet narave in lepote planin z vodenjem na planinskih pohodih in s predavanjem v planinski šoli.

V okviru planinskega društva Dravograd deluje trenutno 13 usposobljenih vodnikov PZS z licenco. V nadaljevanju vam jih tudi predstavljamo.

Načelnica vodniškega odseka: Ivana Kotnik

 

Vodniki

Vodniki tabela1