031 316 392 info@pddravograd.com

Spoštovane planinke in planinci

1.     Vstopili smo v novo leto prav tako pa vstopamo v novo planinsko leto. V preteklem letu smo načrtovane programe izletov poskušali izvesti po najboljših močeh.

Podrobno poročilo bo podano na Zboru članov. Ta bo predvidoma meseca februarja. Kraj in datum bosta sporočena pravočasno v skladu s poslovnikom.

2.     Dobili smo nalepke za članarino, ki ostaja enaka kot je bila v minulem letu

 • A polnoletne oseba:………………………………………… 68,00
 • A/d družinski popust ………………………………………. 62,00
 • B polnoletna oseba …………………………………………. 32,00
 • B/d družinski popust ……………………………………….. 26,00
 • B/1 polnoletna oseba , starost nad 65 let…………. 24,00
 • S+Š srednješolec ali študent……………………………… 21,00
 • S+Š/d družinski popust …………………………………….. 17,00
 • P+O predšolski ali osnovnošolski otroci ……………..  9,00
 • P+O/d družinski popust …………………………………….. 7,00
 • Oseba s posebnimi potrebami……………………………. 9,00
 • Planinska izkaznica ……………………………………………. 2,00

Poverjeniki za članarino bomo: Ivana Kotnik, Franc Kadiš in Marjan Epšek Članarino boste lahko poravnali v pisarni društva, Meža 10, vsak četrtek med 17,00 in 19,00 uro,

možno tudi po dogovoru. S pobiranjem članarine bomo pričeli v četrtek 11. januarja 2024.

Želim vam srečno in zdravo Novo leto 2024, in varen korak! Pazite na svoje zdravje!

 

Lep planinski pozdrav!                                                                           Predsednik PD Marjan Epšek